Εξοικονομώ 2021: Εκκίνηση στα μέσα Δεκεμβρίου

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250

Σήμερα (3/12), τελικά, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα ο οδηγός εφαρμογής του «Εξοικονομώ», του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, στο οποίο ποντάρει πολλά η κυβέρνηση ώστε αφενός να πετύχει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας κι αφετέρου να προσφέρει τόνωση σε μια μεγάλη αλυσίδα αξίας.

Το όλο πρόγραμμα έχει ύψος προϋπολογισμού 632 εκ. ευρώ και προβλέπει επιδότηση έως και 75% για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, φιλοδοξώντας να φέρει μόχλευση κεφαλαίων ενός και πλέον δισεκατομμυρίου στην οικονομία.

Επίσης σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και η ημερομηνία ανοίγματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή στο πρόγραμμα με τις πληροφορίες να παραπέμπουν ότι θα γίνει στα μέσα του μήνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο «Εξοικονομώ» διαφέρει σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους, καθώς  πλέον οι αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές στη βάση του χρονικής προτεραιότητας αλλά με βάση κριτήρια, κοινωνικά, οικονομικά αλλά και στοχεύσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Επίσης προβλέπονται 100 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και εγγυήσεις για τον τραπεζικό δανεισμό των νοικοκυριών που δεν μπορούν να καλύψουν το ποσοστό της συμμετοχής τους με ίδια κεφάλαια. Επίσης έχει προβλεφθεί αύξηση κατά 15% τα όρια των δαπανών για μια ευρεία γκάμα υλικών, λόγω της εκτίναξης του σχετικού κόστους.

Να σημειωθεί ότι  πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ' ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025.

Οι προθεσμίες

Διευκρινίζεται ότι, οι  παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

·       Αντικατάσταση κουφωμάτων

·       Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης

·       Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

·       Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

·       Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, θα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Εγκεκριμένες αιτήσεις για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Δάνειο λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης.

Εντός της άνωθεν προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθεί σε συνεργαζόμενη τράπεζα και να εγκριθεί αίτηση για δανειοδότηση. Εάν παρέλθει άπρακτο το άνω διάστημα, ο αιτών έχει την επιλογή να προχωρήσει με Ίδια Κεφάλαια.

Σε περίπτωση δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του έργου. Για τις προθεσμίες υλοποίησης του έργου προβλέπονται τα εξής: Εντός 120 ημερών από την υπαγωγή της αίτησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατ' ελάχιστον το 30% του επιλέξιμου Προϋπολογισμού.

Εντός 365 ημερών από την Υπαγωγή της αίτησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης γίνεται η διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, η λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α' ΠΕΑ, η υποβολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών, και η αρχική δήλωση χρηματοδοτικού σχήματος.

Κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, δίνεται το δικαίωμα ακύρωσης και επανυποβολής αίτησης. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης.

Με την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα γίνεται και η λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου και υπολογίζεται αυτόματα η συνολική Βαθμολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος.

Πηγή: Reporter.gr
Περισσότερες Ειδήσεις