Εξώδικο προς τη ΔΕΔΔΗΕ – Με ρομπότ «άρπαξαν» τις άδειες των φωτοβολταϊκών στην Κρήτη

Σκάνδαλο αναδύεται από το διαγωνισμό για την απόκτηση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 400 KW στην Κρήτη σύμφωνα με το εξώδικο που απέστειλαν 10 ενεργειακές εταιρείες με τις υπογραφές 144 πελατών στον ΔΕΔΔΗΕ καταγγέλλοντας ότι στο διαγωνισμό για τις άδειες φωτοβολταϊκών χρησιμοποιήθηκε παράνομη χρήση λογισμικών «ρομπότ» με αποτέλεσμα κάποιοι να κατοχυρώσουν άδειες με αθέμιτο τρόπο έναντι των υπολοίπων συμμετεχόντων.

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την απόκτηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 400 KW στην Κρήτη έλαβε χώρα την Τρίτη 25/10/2022 μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ.

To μοναδικό κριτήριο ως προς την επιτυχή υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, ήταν το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας – ταχύτητας έως την εξάντληση του περιθωρίου διαθέσιμης ισχύος.

Για το λόγο αυτό, έκαστος πιστοποιημένος χρήστης όφειλε, κατά την είσοδο του στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, να δηλώσει υπευθύνως, υπογράφοντας ηλεκτρονική Υ.Δ. με το εξής περιεχόμενο: «Συνεχίζοντας στην «είσοδο μέσω ΓΓΠΣ (taxisnet)/επιβεβαίωση για υποβολή της αίτησης σύνδεσης δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν είμαι ρομπότ».

Εντούτοις, μεταξύ μεγάλου πλήθους επενδυτών στην Κρήτη υπάρχει η βεβαιότητα ότι κατά την ανωτέρω διαδικασία έγινε παράνομη χρήση ρομποτικών λογισμικών από κάποιους εκ των συμμετεχόντων, καθώς υπάρχουν αιτήσεις που έχουν κατατεθεί σε ένα λεπτό ή και λιγότερο, πράγμα ανθρωπίνως αδύνατο, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες εκ μέρους των ίδιων των ενδιαφερομένων που έκαναν χρήση τους (σημειωτέον ότι τεχνικές εταιρείες «διαφήμιζαν» απροκάλυπτα προ της έναρξης της εν λόγω διαδικασίας τη χρήση αντίστοιχων
υπηρεσιών που παρείχαν, εγγυώμενες 100% επιτυχία).

Τα ρομπότ προφανώς δημιούργησαν συνθήκες απόλυτης έλλειψης ισονομίας και νόθευσης των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Για το λόγο αυτό, ήδη έχει κατατεθεί εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία – πρόσκληση με επιφύλαξη νόμιμων δικαιωμάτων προς το ΔΕΔΔΗΕ (κοινοποιούμενη στη ΡΑΕ, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σε πρώτη φάση από 144 αιτούντες την εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος έως 400 kW στο κορεσμένο δίκτυο της νήσου Κρήτης, δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673/04.08.2022 (ΦΕΚ 4221/Β/10.08.2022), που αφορά το αδιάβλητο και τη νομιμότητα της διαδικασίας υποβολής δια μέσω του πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όφειλε και οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των διαδικασιών που η ίδια έθεσε, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, υπό καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και τήρησης της αρχής
της νομιμότητας και της ισονομίας.

Συνεπώς η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε οφείλει να εντοπίσει και να αποκλείσει από το διαγωνισμό τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν με χρήση λογισμικού «ρομπότ».

Σε περίπτωση κατά την οποία παραλείψει να προβεί στο ανωτέρω, οι εξωδίκως δηλούντες, ρητώς δηλώνουν ότι θα προβούν σε οποιαδήποτε νόμιμη εξώδικη και δικαστική ενέργεια προς τον σκοπό της προάσπισης των εννόμων συμφερόντων τους και αποκατάστασης της ανεπανόρθωτης βλάβης που θα υποστούν, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Αυτονοήτως δε, επιφυλάσσονται για την κίνηση διαδικασιών εισαγγελικής αρωγής σε περίπτωση παρανόμων ανασχέσεων διακρίβωσης εν προκειμένω των συνθηκών τέλεσης της διαδικασίας, αλλά και για τη διερεύνηση και τυχόν προσωπικών ποινικών ευθυνών όποιου αρμοδίου παραβίασε ή παραβιάσει παρανόμως τις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις για τη διασφάλιση τήρησης της διαφάνειας και της νομιμότητας».

 

Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις