723.000 «ζεστό χρήμα» στο Δήμο Μαλεβιζίου – Δωρεά της Εταιρείας «Αριάδνη Interconnection»

Που θα γίνουν έργα

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250

Αποδέχεται τη δωρεά άνευ ανταλλάγματος από την εταιρία «Αριάδνη Interconnection Μονοπρόσωπη ΑΕΕΣ» ο Δήμος Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 20142/14.06.2022 επιστολή της Εταιρείας «Αριάδνη Interconnection Μονοπρόσωπη ΑΕΕΣ» με τίτλο «Πρόταση και σχέδιο σύμβασης δωρεάς για την εξ ελευθεριότητας της Εταιρείας δωρεά έργων, υπηρεσιών και αγαθών με συνολικό προϋπολογισμό επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (723.000,00).

Επίσης, σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου εγκρίνετε η σύναψη Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής Αριάδνη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» και το διακριτικό τίτλο «Αριάδνη Interconnection Μονοπρόσωπη ΑΕΕΣ», με αντικείμενο τη δωρεά έργων υπηρεσιών και αγαθών με συνολικό προϋπολογισμό επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (723.000,00) ΕΥΡΩ., σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 20142/14.06.2022 επιστολή της Εταιρείας, στο πλαίσιο υλοποίησης αντισταθμιστικών δράσεων του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής στην τοπική κοινωνία του Δήμου Μαλεβιζίου .

«Κερδισμένη» από την δωρεά της Εταιρείας «Αριάδνη Interconnection» βγαίνει η ευρύτερη περιοχή της Δαμάστας καθώς εκεί θα γίνουν και τα περισσότερα έργα.

Πηγή: maleviziotis.gr

Περισσότερες Ειδήσεις