Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στους αυξημένους λογαριασμούς νερού στις Βασιλειές

Έγιναν οι διορθώσεις όπου εντοπίστηκε πρόβλημα.

Σχετικά με το πρόβλημα των αυξημένων λογαριασμών στην περιοχή των Βασιλειών , όπου τοποθετήθηκαν νέα υδρόμετρα, τα οποία, λόγω έλλειψης εξαεριστικών, σε ορισμένες περιπτώσεις κατέγραψαν και αέρα, η ΔΕΥΑΗ όπως είχε ανακοινώσει, τελείωσε τους ελέγχους στις 10 Οκτωβρίου .

Ο ενδελεχής έλεγχος ο οποίος έγινε από την ΔΕΥΑΗ αφορούσε 150 περιπτώσεις , εκ των οποίων 44 βρέθηκαν να έχουν πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις αυτές έγιναν οι ανάλογες διορθώσεις.

Για οποιαδήποτε απορία οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από το αρμόδιο Γραφείο στα τηλέφωνα 2810-529370/371/372 και στο e-mail katanaloton@deyah.gr

Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις