Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ με Θέμα: Για τα προβλήματα των Ε.Ε.Δι.Π

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250

Ο Ν. 4957/2022, είναι ακόμα ένας, σε μια μακρά σειρά νόμων, που προωθεί αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια, με την προσδοκία η τριτοβάθμια εκπαίδευση και της χώρας μας να υπηρετήσει πιο αποτελεσματικά την καπιταλιστική ανάκαμψη, υποτασσόμενη ολοκληρωτικά στις ανάγκες και προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων, κατά προτίμηση της ΕΕ.

Επιταχύνει την εμπορευματοποίηση της ανώτατης παιδείας, της έρευνας, της κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης. Διασπάει την ενότητα προγραμμάτων σπουδών και πτυχίου – επαγγέλματος. Εντείνει την κατηγοριοποίηση και τον ανταγωνισμό μεταξύ ιδρυμάτων, σχολών, τμημάτων, φοιτητών, εργαζομένων. Θεσμοθετεί την υποστελέχωση και τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Επιβάλλει κριτήρια αγοραία όπως είναι μια σειρά από δείκτες με τους οποίους αξιολογεί ιδρύματα και τμήματα. Λειτουργεί εκ των πραγμάτων εις βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης κι επιφέρει βλαπτικές μεταβολές στο καθεστώς ολόκληρων κατηγοριών εργαζομένων.

Μία από αυτές είναι το Ειδικό κι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δι.Π), τα μέλη του οποίου καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων μας, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που υπερβαίνουν σε αριθμό αυτόν των υπηρετούντων ΔΕΠ.

Με δεδομένα ότι:

– Υποτασσόμενο σε αγοραίους δείκτες αξιολόγησης, το νέο θεσμικό πλαίσιο διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς απομακρύνει μέλη Ε.Ε.Δι.Π. από καθήκοντα που είχαν επί σειράς ετών και κάλυπταν τα δραματικά κενά υποστελέχωσης.

– Αντί για προσλήψεις προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας, εισάγει νέες κατηγορίες ευέλικτου προσωπικού με παρόμοια καθήκοντα και προσόντα ως προς Ε.Ε.Δι.Π, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την εξέλιξη των τελευταίων στη λογική της όξυνσης του ανταγωνισμού μεταξύ εργαζομένων και της σταδιακής αντικατάστασης του μόνιμου προσωπικού από συμβασιούχους.

  • – Παραδίδει ακόμα και τις διδακτορικές σπουδές στο έλεος της αγοράς όταν επιτρέπει σε στελέχη της βιομηχανίας να συμμετέχουν σε τριμελείς επιτροπές με μόνο προσόν τον διδακτορικό τίτλο αλλά το απαγορεύει σε μέλη Ε.Ε.Δι.Π με αντίστοιχα ή περισσότερα προσόντα
  • – Η ακρίβεια των τελευταίων χρόνων κι οι αλλεπάλληλες μισθολογικές απώλειες από το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο έχουν καθηλώσει σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα τις αποδοχές του κλάδου, ενώ ο νέος νόμος τους ωθεί απροκάλυπτα στην επιχειρηματική δραστηριότητα για να συμπληρώσουν τον μισθό τους
  • – Το νέο αυταρχικό, αδιαφανές και συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, ταιριαστό για μια πολυεθνική αλλά απαράδεκτο για ένα Πανεπιστήμιο, πετάει εκτός των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου, των Σχολών και των Τμημάτων τους φοιτητές και τις περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων ώστε να μην μπορούν ούτε δια αντιπροσώπου – όπως συνέβαινε μέχρι τώρα – να εκφράσουν γνώμη για θέματα που καθορίζουν τους όρους ζωής κι εργασίας τους.

     ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κα. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε:

– Να αποτραπούν κι να ανατραπούν οι όποιες βλαπτικές μεταβολές επιφέρει ο Ν. 4957/2022 στο εργασιακό καθεστώς του Ε.Ε.Δι.Π.

  • – Να επικαιροποιηθεί το μισθολόγιο του Ε.Ε.Δι.Π. και να ενσωματωθούν όλα τα επιδόματα στο μισθό
  • – Να στελεχωθούν τα Πανεπιστήμια με επαρκές μόνιμο διδακτικό κι ερευνητικό προσωπικό με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
  • – Να επιτραπεί η συμμετοχή στα όργανα διοίκησης όλων των τμημάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των ΕΕΔιΠ.
Περισσότερες Ειδήσεις