Μαμουλάκης: «Να ενισχυθεί άμεσα ο αριθμός των διαθέσιμων εντομοκτόνων με άδεια χρήσης στην καταπολέμηση του δάκου»

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250

Την αναγκαιότητα άμεσης ενίσχυσης του αριθμού των διαθέσιμων εντομοκτόνων με άδεια χρήσης στην καταπολέμηση του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς, αναδεικνύει με την κατάθεση της επιστολής του  Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως Αναφοράς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, με την συνυπογραφή των Βουλευτών Σωκράτη Βαρδάκη και Νίκου Ηγουμενίδη.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η καταπολέμηση του δάκου αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίως της απόσυρσης άδειας χρήσης των περισσότερων παλαιών χρησιμοποιούμενων δραστικών ουσιών (πυρεθρινοειδή και οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα), αλλά και λόγω της ανθεκτικότητας του δακοπληθυσμού κυρίως σε πυρεθρινοειδή εντομοκτόνα. Ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης η ανθεκτικότητα παρουσιάζεται αρκετά αυξημένη.

Εξαιτίας των παραπάνω, η εφαρμογή του Εθνικού προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς (δακοκτονία) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ιδιαίτερα για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο του 2022 πραγματοποιούνται δολωματικοί ψεκασμοί εντομοκτόνων ουσιαστικά μόνο 2 ή 3 διαφορετικών δραστικών ουσιών, που έχει ως συνέπεια τη μη ορθή διαχείριση ανθεκτικότητας του δακοπλυθυσμού και τη μειωμένη αποτελεσματικότητα του Εθνικού προγράμματος δακοκτονίας.

Συνεπώς είναι αναγκαίο να ενισχυθεί άμεσα ο αριθμός των διαθέσιμων εντομοκτόνων με άδεια χρήσης στην καταπολέμηση του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς, με νέα εντομοκτόνα διαφορετικών δραστικών ουσιών από τις ήδη χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες στο πρόγραμμα δακοκτονίας.

Τονίζεται επίσης ότι ο δολωματικός ψεκασμός θεωρείται μέθοδος φυτοπροστασίας χαμηλότερου κινδύνου (σε σύγκριση με τους ψεκασμούς καλύψεως) αφού εφαρμόζεται ελεγχόμενη και σημαντικά μικρότερη ποσότητα δραστικής ουσίας ανά στρέμμα, με αποτέλεσμα την αυξημένη ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, τη μειωμένη συσσώρευση υπολειμμάτων σε ελαιόκαρπο και ελαιόλαδο και τον περιορισμένο κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Συνεπώς η μέθοδος καταπολέμησης τους δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς, συνάδει με τις αρχές της «Πράσινης Συμφωνίας» και τους στόχους της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm to Fork) της Ε.Ε. Αυτό αποτελεί ακόμη ένα σοβαρό λόγο για να δοθεί προτεραιότητα στην αδειοδότηση νέων εντομοκτόνων για χρήση με δολωματικούς ψεκασμούς.

Η επιστολή αναφέρει:

«Όπως ήδη γνωρίζετε, είναι γεγονός πως η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς  αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίως της απόσυρσης άδειας χρήσης  των περισσότερων παλαιών χρησιμοποιούμενων δραστικών ουσιών (πυρεθρινοειδή και  οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα), αλλά και λόγω της ανθεκτικότητας του δακοπληθυσμού  κυρίως σε πυρεθρινοειδή εντομοκτόνα. Ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης η  ανθεκτικότητα παρουσιάζεται αρκετά αυξημένη. 

Εξαιτίας των παραπάνω, η εφαρμογή του Εθνικού προγράμματος συλλογικής  καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς (δακοκτονία) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ιδιαίτερα για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο του 2022 πραγματοποιούνται δολωματικοί ψεκασμοί εντομοκτόνων ουσιαστικά μόνο 2 ή 3  διαφορετικών δραστικών ουσιών, που έχει ως συνέπεια τη μη ορθή διαχείριση  ανθεκτικότητας του δακοπλυθυσμού και τη μειωμένη αποτελεσματικότητα του Εθνικού  προγράμματος δακοκτονίας. 

Συνεπώς είναι προφανές και αναγκαίο, για την αποτελεσματική εφαρμογή του  προγράμματος δακοκτονίας, να ενισχυθεί άμεσα ο αριθμός των διαθέσιμων  εντομοκτόνων με άδεια χρήσης στην καταπολέμηση του δάκου με δολωματικούς  ψεκασμούς, με νέα εντομοκτόνα διαφορετικών δραστικών ουσιών από τις ήδη  χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες στο πρόγραμμα δακοκτονίας. Είμαστε βέβαιοι πως  και οι Υπηρεσίες σας, ως Αρμόδιες Αρχές για την αδειοδότηση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο και πολύ  σοβαρό ζήτημα φυτοπροστασίας που επηρεάζει την ελαιοκαλλιέργεια τόσο στην Περιφέρεια  της Κρήτης όσο και σε όλη την Ελληνική επικράτεια. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούμε τις Υπηρεσίες σας να μεριμνήσουν ώστε  να δοθεί προτεραιότητα στην διαδικασία αξιολόγησης και αδειοδότησης νέων  εντομοκτόνων (διαφορετικών δραστικών ουσιών) που προορίζονται για την  καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς, τα οποία είναι ήδη  αναγκαία για την ορθότερη και πληρέστερη εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας. 

Θα θέλαμε να σημειώσουμε πως ο δολωματικός ψεκασμός θεωρείται μέθοδος  φυτοπροστασίας χαμηλότερου κινδύνου (σε σύγκριση με τους ψεκασμούς καλύψεως) αφού  εφαρμόζεται ελεγχόμενη και σημαντικά μικρότερη ποσότητα δραστικής ουσίας ανά στρέμμα,  με αποτέλεσμα την αυξημένη ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, τη  μειωμένη συσσώρευση υπολειμμάτων σε ελαιόκαρπο και ελαιόλαδο και τον περιορισμένο  κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Συνεπώς η μέθοδος καταπολέμησης τους δάκου της  ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς, συνάδει με τις αρχές της «Πράσινης Συμφωνίας» και  τους στόχους της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm to Fork) της Ε.Ε. Αυτό αποτελεί ακόμη ένα σοβαρό λόγο για να δοθεί προτεραιότητα στην αδειοδότηση νέων  εντομοκτόνων για χρήση με δολωματικούς ψεκασμούς. Η μέθοδος της μαζικής παγίδευσης  για τη μείωση του δακοπλυθησμού, θεωρείται και αυτή χαμηλού κινδύνου αλλά συστήνεται  μόνο σε περιοχές με χαμηλό πληθυσμό δάκου ή σε συνδυαστικά με τον δολωματικό  ψεκασμό. Άρα ο δολωματικός ψεκασμός αποτελούσε και αποτελεί την κύρια και την πιο  βασική μέθοδο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς που εφαρμόζουν τα προγράμματα  δακοκτονίας στις Περιφέρειες της χώρας μας. 

Εν κατακλείδι και με βάση όλα τα δεδομένα παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό να  δοθεί προτεραιότητα από τις Υπηρεσίες σας στην αξιολόγηση και αδειοδότηση  εντομοκτόνων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς  ψεκασμούς. Συγκεκριμένα για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο του 2023, είναι αναγκαίο  να χορηγηθούν άδειες χρήσεις σε νέα -υπό έγκριση- σκευάσματα όσο το δυνατόν πιο  έγκαιρα στις αρχές του 2023, ώστε να ενισχυθεί άμεσα το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους  2023 με νέα εντομοκτόνα.

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.   του Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κρήτης 

 Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης «

Περισσότερες Ειδήσεις